om

Bratland

Ekteparet Mona og Arne Bratland opplevde alle foreldres mareritt, fra å være en velfungerende famille, til over natten å miste sin eldste sønn da han prøvde det narkotiske stoffet MDMA for første gang. De kunne satt seg ned og gitt opp livet, men isteden har de oppdatert seg på temaet unge og rus og reiser nå rundt og holder foredrag for å advare og opplyse unge og voksne om hvilken risiko man utsetter seg for ved å prøve narkotiske stoffer. Foredragene «TØR DU?» om risiko ved bruk av narkotika og «FRA SJOKK OG VANTRO TIL SORG OG SAVN», hvor de deler sine opplevelse og erfaringer rundt dette som tema, er nærmere beskrevet nedenfor.

Foredraget «Tør du?» handler om hva som skjedde når sønnen på 21 døde etter å ha inntatt MDMA for første gang. Med fakta og eksempler fra virkeligheten blir det vist hvilken risiko de unge tar ved bruk av cannabis og MDMA som av mange oppfattes som ufarlige rusmidler. Foredraget som bygger på fakta og viser til eksempler fra virkeligheten, er holdt ved en rekke anledninger på skoler og på foreldre- og folkemøter. Responsen fra publikum er mange og svært gode, som «Dere redder liv!» Varigheten på foredraget er 45 minutter, noe lengre på kveldsarrangementer og folkemøter.

Foredraget «Fra sjokk og vantro til sorg og savn» handler om hvordan man som enkeltmenneske, ektefelle og forelder takler sjokk, savn og sorg i et samliv. Det handler om å være ensomme sammen. Hvordan man gjennom samtaleterapi igjen kan sette følelser og opplevelser i et håndgripelig perspektiv. Det handler om å gå videre sammen som familie, selv om man sørger forskjellig. Man må lære seg å leve med smerte og savn, finne en ny vei sammen. Det nye livet byr på mange utfordringer, samtidig som det også byr på muligheter. Muligheter som må sees og gripes og som kan være den inspirasjon man trenger for å gå videre sammen. Varigheten på foredraget er på én time, men kan tilpasses til 45 minutter.

Ekteparet er alltid tilgjengelige for spørsmål og samtaler i etterkant av sine foredrag.