om

Odd Rolfsen

Odd Rolfsen kan se tilbake på 40 års arbeide som Life Coach og kursleder. Det har gitt ham dybdeforståelse, innsikt og solid bakgrunn, enten det gjelder å løse internproblemer, motivere eller coache medarbeiderne til å nå selskapets målsettinger. Kurs og/eller foredrag tilpasses kunden.

Et Kick-Off for bedriftens ansatte skal tilføre ny inspirasjon og motivasjon til å gjøre en bedre jobb, trives med sine oppgaver og yte bedre service.

Alle undersøkelser og våre erfaringer viser at glade og positive medarbeidere –og som trives, gjør en glimrende jobb og lykkes. Denne oppgaven tar vi hånd om -og på en morsom måte. Kick Off kan arrangeres fra 2-3 timer til en hel dag. Det viser seg at de fleste mennesker trenger og har veldig godt av nye impulser for å oppnå større arbeidsglede. Vi MÅ ha det morsomt dersom vi skal lykkes og trives i vår jobb.

Hensikten med et Kick Off er å få ledere og medarbeidere til å forstå sitt eget beste og være stolt av egen innsats. Da kommer også forståelsen for å gjøre en glimrende jobb, ta vare på- og gjøre hverandre gode.

kontakt oss knapp