Svein Hugstmyr

Svein Hugstmyr er har utdannelse fra universitetet i Oslo, Tromsø og Høgskolen i Hedmark med fagkretsen Engelsk, Religionsvitenskap, Historie og Administrasjon og ledelse. Hugstmyr har videre en rekke sertifiseringer og kurs på sin CV: Sertifisert i karriereferdigheter og karriereveiledningsverktøyene Vip 24 og Work Internet Explorer (WIE). Kurs i kognitiv terapi og motiverende intervju. Sertifisert i Ekspertbistand, et viktig verktøy for arbeidsgivere og arbeidstakere ved langvarig sykemeldingshistorikk.

Hugstmyr har bred arbeidserfaring. Han var lærer (adjunkt) i perioden 1973 – 1999 ved ulike videregående skoler, Folkeuniversitet og PPT. Han var foredragsholder for Searle (Canada) på europeiske revmatologikongresser i fire år. De siste 16 årene har han jobbet som pedagog/veileder (ansvarlig for Kurs- og studietilbud) ved Tepas Kompetanse og som koordinator ved konsertarrangementer på Tjuvholmen Arena, Hamar.

Hugstmyr holder foredraget: «Hvordan ble jeg meg?» som er en kort utviklingspsykologisk reise.

Hugstmyr tar også på seg følgende oppdrag på vegne av Artist & Event:

  • Eksamensrettet undervisning og veiledning for privatister i studiekompetansefagene Engelsk, Historie, Samfunnsfag og Matematikk 1P og 2P
  • Datakurs for offentlig og privat næringsliv: Office 365, Excel – alle nivåer, fra nybegynner til ekspert, Word – mye mer enn et skriveprogram, Power Point – presentasjoner og foredrag
  • Bistå mennesker i arbeidstrening som skal tilbake i arbeid
  • Kurs for jobbsøkere (bistand til denne prosessen)
  • Rapportskriving og kontakt med NAV der dette er nødvendig
  • Opplæring i arbeidsrelaterte tema på gruppe- og individnivå
  • Rådgiver/veileder for privatpersoner
  • Bistå personer med jobbmatch (grundig kartlegging av ønsker og behov)
  • Karriereveiledning – herunder veilede deltakere i bevisstgjøring av egne jobbpreferanser, kompetanse, kvalifikasjoner, sterke sider og holdninger, og matche dette med riktige jobber. Engasjere og motivere jobbsøkere.
Rull til toppen