om

Drammen International Gospel Choir

Drammen International Gospel Choir (DIGC) ble stiftet i 2009 og har siden den gang utviklet seg til et solid gospelkor med et stort og variert repertoar. Koret fremfører både tradisjonell gospelmusikk, populærmusikk og egenskrevet materiale og har derfor en bred appell langt utenfor kirkens rekkevidde.

DIGC har også skaffet seg bred erfaring med store konsertproduksjoner og innspillinger i studio (sistnevnte har så langt resultert i 3 singler og det er på begynt arbeid med en full plate). Koret, med sine ca. 40 sangere, stiller og så med profesjonelt band bestående av musikere av ypperste klasse.

DIGC består av medlemmer fra flere forskjellige nasjoner, som på tvers av etniske og kulturelle forskjeller samles for å dele glede i musikken. Drammen som by har jo over 25% immigranter. Per i dag har koret medlemmer fra 7 forskjellige nasjoner. Korets styre består av entusiastiske frivillige som jobber for å skape et kvalitetskor som leverer gode konserter og studioproduksjoner.

Korets musikalske leder er Sven Jøran Michelsen (med lang erfaring som sanger i Oslo Gospel Choir og som dirigent/leder for bl.a. Mosaic og The Gospel Art Group). Fast pianist er Trond Akerø-Kleven (utdannet ved Norges Musikkhøgskole og Barratt Dues Institutt).

kontakt oss knapp